Kurumsal
Kurulduğu günden bu yana hedeflerini net olarak belirlemiş ReeR Grup 'un amacı;
• Değişen müşteri beklentilerine hızlı bir şekilde cevap verebilmek için sürekli iyileştirme faaliyetlerini etkin olarak sürdürmek,
• Kaliteli hizmet sunmak amacıyla tedarikçi ve taşeronlarını, çağın gereksinimi olan teknolojiye ayak uydurmaya teşvik etmek,
• Kaynaklarını en etkin ve verimli bir biçimde kullanmak.
• Performansını ve rekabet gücünü en yüksek düzeyde tutmak.
• Temelinde insana ve doğaya saygının yer aldığı, çağımızın standartlarına uygun kalitede projelere imza atmak.
• Müşteri her zaman haklıdır prensibinden yola çıkarak müşteri memnuniyetini en üst seviyelere çıkartmak.
• Son teknolojiyi takip edip, üretime yansıtmak ve iş güvenliğinden ödün vermemek.
Reer Grup'un temel prensiplerindendir..